Wednesday, 30 November 2022

00:00:00


Wed, 30 Nov 2022
Main Prizes
1st prize
0
5
8
1
9
1
2nd Prize
4
7
7
2
8
1
3rd Prize
6
1
2
6
4
9

Thursday, 01 December 2022

00:00:00


Thu, 01 Dec 2022
Main Prizes
1st prize
-
-
-
-
-
-
2nd Prize
-
-
-
-
-
-
3rd Prize
-
-
-
-
-
-


<< Back
WINNING RESULTS
Monday, 21 11 2022
3
9
5
0
4
2
Sunday, 20 11 2022
6
3
0
7
4
2
2
8
3
2
4
9
Saturday, 19 11 2022
4
9
2
2
2
5
1
7
7
8
8
9
Friday, 18 11 2022
1
7
0
2
2
5
4
6
2
5
5
1
Thursday, 17 11 2022
0
4
6
3
9
1
0
9
6
4
5
0
Wednesday, 16 11 2022
6
1
9
2
0
9